Образец перевода: Tiroid icin Selenyum

Селен для щитовидной железы

Недавно проведенные исследования показывают, что при болезни аутоиммунным тиреоидитом (Хашимото), приводящей к поражению щитовидной железы, лечение селеном является очень эффективным. Исследование на 77 больных показало, что селен также эффективен при лечении особой формы данной болезни, называемой послеродовым тиреодитом, встречающимся после родов.

Данное заболевание встречается у 7 % рожавших женщин, как правило, проявляет свои признаки через 1-6 месяцев после родов. Разрушается щитовидная железа и повышается уровень тиреоидных гормонов в крови (тиреотоксикоз). В период, обычно продолжающийся в течение 1-2 месяцев, наблюдаются такие признаки, как гипергидроз, тахикардия, потеря в весе, нервозность. На 4-8 месяцы, следующие за родами, с уменьшением тиреоидных гормонов, появляются симптомы гипотиреоза. В этот период привлекает внимание выраженная сонливость, прибавление в весе, повышенная зябкость, отечность рук и лица. У 80 % больных уровень гормонов приходит в норму. Однако, при длительном периоде (7 лет), примерно у 60 % больных дефицит тиреоидных гормонов (гипотиреоз) переходит в хроническую форму. Диагноз болезни достаточно прост. Повышенный уровень антител ТПО (к тиреопероксидазе) в крови первые 3 месяца беременности или после родов, способствует обнаружению болезни на ее ранней стадии. У больных, проходивших лечение с селеном, случаи наблюдения хронического гипотиреоза уменьшаются наполовину. При этом следует отметить следующую особенность: первоначально замеченное временное повышение уровня тиреоидных гормонов приводит к снижению уровня гормонов ТТГ(тиреотропный), пытающихся сбалансировать такое повышение. Поэтому важно в этот период не перепутать болезнь с болезнью Грейвса. Американская тиреоидная ассоциация рекомендует каждой женщине после 35 лет сдавать анализ крови на гормон ТТГ один раз в 5 лет.

Tiroid için Selenyum

Yakın zamanda yapılmış çalışmalar, tiroid bezinin hasarı ile sonuçlanan “otoimmün tiroidit (Haşimato) hastalığı”nda, selenyum tedavisinin etkili olduğunu göstermişti. 77 hasta üzerinde yapılan bir çalışma ile selenyumun bu hastalığın hamilelik sonrası görülen özel bir şeklinde de (postpartum tiroidit) etkili olduğu gösterildi.

Hamilelik yaşamış kadınların yaklaşık % 7’sinde görülen bu hastalık, genellikle doğumdan 1-6 ay kadar sonra belirti vermeye başlıyor. Tiroid bezinin harabiyeti ile kana aşırı miktarda tiroid hormonu geçiyor (tirotoksikoz). Genellikle 1-2 ay süren bu dönemde, aşırı terleme, çarpıntı, kilo kaybı, sinirlilik gibi belirtiler gözüküyor. Doğumu izleyen 4-8. aylarda, tiroid hormonlarının azalması ile, hipotiroidi bulguları ortaya çıkıyor. Bu dönemde uykuya meyil, kilo alımı, aşırı üşüme, el ve yüzde şişlik dikkât çekiyor. Hastaların yaklaşık % 80’inde hormon düzeyleri normâle dönüyor. Ancak uzun vadede (7 yıl), hastaların yaklaşık % 50’sinde tiroid hormonu yetmezliği (hipotiroidi) kalıcı hâle geliyor. Hastalığın teşhisi çok kolay. Hamileliğin ilk 3 ayında veya doğum sonrasında, kanda TPO (Anti M) denen antikor düzeyinin yüksek bulunması, hastalığın erken dönemde tanınmasını sağlıyor. Selenyum tedavisi alan hastalarda kalıcı hipotiroidi görülme oranı yaklaşık yarı yarıya azalıyor. Bu arada unutulmaması gereken bir ayrıntı da şu: Tiroid hormonlarında ilk anda görülen geçici artış, bunu dengelemeye çalışan TSH isimli hormonda düşüşe sebep oluyor. Bu yüzden, bu dönemde hastalığın, yanlışlıkla Graves hastalığı ile karıştırılmaması önemli. Amerikan Tiroid Birliği (American Thyroid Association), 35 yaşından sonra her kadının, 5 yılda bir kan TSH seviyesini tetkik ettirtmesini öneriyor.Автор:Раматова Наргиза Исмаиловна
Дата:06.11.2009
Визитная карточка:Переводчик в Узбекистане, Ташкент