Образец перевода с польского на русский/ выдержка из опубликованного перевода рассказа Януша Зайдля

Зонд Межпланетной
Разведки С-3 Базе,
Сообщение VI
Планета в радиусе наблюдения приборов. Сильное излучение по всему диапазону час-тот. Видимость нарушена слоями конденсирующего в атмосфере водяного пара. Несомнен-ные признаки технически развитой цивилизации: многочисленные спутники, направляемые радиосигналы, сильное инфракрасное излучение. Продолжаем сближаться, СЗПС-3 – конец связи.

Руководитель смены медленно обходил рабочие места. В длинном заводском поме-щении находилось несколько (более десятка) операторов. Работа шла полным ходом. Возле места № 7 руководитель смены задержался. Стоя за спиной оператора, посмотрел на показа-ния контрольных приборов.
- Коллега Миллер, - сказал он вдруг тоном, не предвещавшим ничего хорошего.
- Слушаю вас, г-н мастер! – Миллер вжал головы в плечи. Он не отвернулся от контрольного табло, зная, что за это мастер мог бы еще раз его обругать.
- Знаете ли вы, коллега Миллер, что вы, собственно говоря, производите?
- Знаю, г-н мастер. Деталь № 0-4 для подшипника втулки ролика грейдера…
- Вы уверены, что грейдера, коллега Миллер?
- Уверен, г-н мастер.
- А может вы, коллега Миллер, делаете резинки для трусов, а?
- Нет, г-н мастер. Я делаю деталь номер ноль - четыре…
- Тогда почему, черт возьми, вы поставили дозатор на единицу? Знаете ли вы, сколько вре-мени можно эксплуатировать грейдер?
- Пять лет, г-н мастер… Извините меня, я…
- Перед своей женой будете извиняться, когда я вам снижу премию! Исправить сейчас же!
Мастер пошел дальше, останавливаясь поочередно около каждого работника. Миллер со злостью посмотрел ему вслед.
- Старый скряга, - буркнул он под нос. – Боится за свою задницу.
Вдруг лицо Миллера прояснилось.
- Г-н мастер! – окликнул он удаляющегося шефа. – На вас нет брюк.
Мастер остановился и посмотрел на свои ноги. Миллер говорил правду.Sonda Zwiadu Planetarnego
S-3 do Bazy. Komunikat VI
Planeta w zasięgu obserwacji elektromagnetycznej. Silna emisja w szerokim zakresie czę-stotliwości. Obraz optyczny zakłócony warstwami kondensującej się pary wodnej w atmosferze. Niewątpliwe cechy zaawansowanej cywilizacji technicznej: liczne sztuczne satelity, kierunkowe wiązki sygnałów, wzmożone promieniowanie podczerwone. Kontynuujemy manewr zbliżania, SZPS-3 – koniec komunikatu.

Szef zmiany powoli obchodził stanowiska. W długiej hali fabrycznej pracowało kilkunastu operatorów. Produkcja szła pełną parą. Przy siódmym stanowisku szef zatrzymał się dłużej. Stojąc za plecami pracownika dokładnie sprawdził wskazania przyrządów kontrolnych.
- Kolego Miller – powiedział nagle tonem, który operatorowi nie wróżył nic dobrego.
- Słucham, panie majster! – Miller wtulił głowę w ramiona. Nie odwrócił się od tablicy kontrolnej, bo za to szef mógłby go dodatkowo obsztorcować.
- Czy nie wiecie, kolego Miller, co wy właściwie produkujecie?
- Wiem, panie majster. Detal numer zero-cztery do łożyska tulei wałka rozgarniaka…
- Na pewno do rozgarniaka, kolego Miller?
- Na pewno, panie majster.
- A może wy, kolego Miller, robicie gumki do majtek, co?
- Nie, panie majster. Robię detal numer zero-cztery…
- To dlaczego, do jasnej cholery, nastawiliście dozownik na jedynkę? Czy wy wiecie, ile czasu ma być eksploatowany rozgarniak?
- Pięć lat, panie majster… Ja przepraszam, ja…
- Swoją żonę będziecie przepraszać, jak wam polecę po premii! Poprawić to zaraz!
Szef ruszył dalej, przystając kolejno przy następnych pracownikach. Miller spojrzał za nim ze złością.
- Stary sknera! – mruknął pod nosem. – Trzęsie się o swój tyłek…
Nagle twarz Millera rozjaśniła się.
- Panie majster! – zawołał za oddalającym się szefem. – Nie masz pan spodni!
Szef zatrzymał się i spojrzał na swoje nogi. Miller mówił prawdę.


Автор:Журавович Юрий Адольфович
Дата:28.06.2009
Визитная карточка:Переводчик в Беларуси, Могилев