Образец перевод с русского на румынский

Образец перевода с Русскоко на Румынский

Предмет договора
Продавец обызуется продать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить товар согласно приложений к настоящему Договору. Оговоренный в приложениях товар приобретается для вывоза в Украину. Страна происхождения оговоренного в приложениях товара - Республика Беларусь.

Качество. упаковка и маркировка
Качество. упаковка и маркировка товара проданного по Договору, должны соответствовать стандартвм или техническим условиям,указанным в приложениях.
Качество товара подтверждается сертификатом, выдвнным Продавцом.

Mostra de traducere din limba Rusa in limba Romana

Obiectul contractului
Vânzătorul se obligă să vândă în proprietatea Cumpărătorului, iar Cumpărătorul se obligă să achite contravaloarea MĂRFIi, conform cu anexele prezentului Contract.Marfa convenită în anexele prezentului contract se achiziţionează în scopul exportului în Ucraina.
Ţara de provenienţă a mărfii convenite din anexele prezentului contract este Republica Belarus.

Calitatea, ambalajul şi marcajul mărfii.
Calitatea, ambalajul şi marcajul mărfii vândute conform contractului, trebuie să fie în conformitate cu standardele sau condiţiile tehnice, descrise în anexe. Calitatea Mărfii este confirmată de certificatul emis de Vânzător.


Автор:Урик Анка
Дата:02.12.2012
Визитная карточка:Переводчик в Румынии, Яссы