Отрывок из приговора / Uitspraak

3. Waardering van het bewijs.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte,

ten aanzien van het onder 1. telastegelegde,

op 02 november 2004 in de Linnaeusstraat te Amsterdam opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg met een pistool, merk HS, zeven kogels in de rug en rechterflank en linkerarm en nek van [slachtoffer] geschoten en met een mes de halsorganen van [slachtoffer] doorgesneden en met twee messen in de bovenbuik van [slachtoffer] gestoken, waardoor [slachtoffer] zodanige verwondingen aan de darmen en nier en lever en milt en longen en strottenhoofd en slokdarm en bloedvaten heeft opgelopen, dat hij daaraan, door bloedverlies en weefselschade, is overleden, welk misdrijf is gepleegd met een terroristisch oogmerk, te weten het oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking van Nederland ernstige vrees aan te jagen en de fundamentele politieke en/of constitutionele structuur van Nederland ernstig te ontwrichten,


ten aanzien van het onder 2A. primair telastegelegde,

op 02 november 2004 op de Mauritskade te Amsterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk en met voorbedacht rade [inspecteur] van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, en G05, brigadier van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, van het leven te beroven, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, met een pistool een aantal kogels in de richting van die [inspecteur] en G05 heeft geschoten,


ten aanzien van het onder 2B. telastegelegde,

op 02 november 2004 op de Mauritskade te Amsterdam G06, hoofdagent van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, en [agent] van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, door opzettelijk dreigend met een pistool in hun richting te wijzen, nadat hij, verdachte, met voorbedachten rade [slachtoffer] had doodgeschoten en andere politieambtenaren had beschoten,


ten aanzien van het onder 2C. primair telastegelegde,

op 02 november 2004 op de Mauritskade te Amsterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk en met voorbedachten rade [hoofdagent 1] en [hoofdagent 2], beiden hoofdagent van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, van het leven te beroven, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, met een pistool een aantal kogels in de richting van die [hoofdagent 1] en [hoofdagent 2] heeft geschoten,


ten aanzien van het onder 2D. primair telastegelegde,

op 02 november 2004 op de Mauritskade te Amsterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk en met voorbedachten rade G04, hoofdinspecteur van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, en G07, inspecteur van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland en [hoofdagent 3] van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, en [brigadier 1] van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, van het leven te beroven, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, met een pistool een aantal kogels in de richting van die G04 en G07 en [hoofdagent 3] en [brigadier 1] heeft geschoten,


ten aanzien van het onder 2E. telastegelegde,

op 02 november 2004 op de Mauritskade te Amsterdam [brigadier 2] van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, door opzettelijk dreigend met een pistool in zijn richting te wijzen, nadat hij, verdachte, kort daarvoor met voorbedachten rade [slachtoffer] had doodgeschoten en andere politieambtenaren had beschoten,


ten aanzien van het onder 3. telastegelegde,

op 02 november 2004 te Amsterdam voorhanden heeft gehad een wapen van categorie III, te weten een pistool van het merk HS, 9mm, en munitie van categorie III, te weten een aantal patronen, 9mm, met het oogmerk om een terroristisch misdrijf, te weten de moord op [slachtoffer], als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht voor te bereiden en gemakkelijk te maken,


ten aanzien van het onder 4. primair telastegelegde,

op 02 november 2004 te Amsterdam in de Linnaeusstraat te Amsterdam ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer2] en [slachtoffer3] van het leven te beroven, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, met een pistool, merk HS, een aantal kogels in de richting van die [slachtoffer2] en [slachtoffer3] heeft geschoten, waarbij de hak van een schoen van [slachtoffer2] door een kogel is geraakt en [slachtoffer3] door zijn been is geschoten,


ten aanzien van het onder 5. primair telastegelegde,

op 02 november 2004 te Amsterdam door geweld en bedreiging met geweld opzettelijk heeft verhinderd dat [lid van de Staten-Generaal], in de periode van 02 november 2004 tot en met 17 januari 2005, vergaderingen van de Staten-Generaal bijwoonde en daarin vrij en onbelemmerd haar plicht vervulde, door een dreigbrief, gericht aan [lid van de Staten-Generaal]] met een mes op het lichaam van [slachtoffer] te steken, nadat hij, verdachte, met een pistool zeven kogels in de rug en rechterflank en linkerarm en nek van [slachtoffer] had geschoten en met een ander, gekromd, mes de halsorganen van [slachtoffer] had doorgesneden en met dat andere, gekromde, mes in de bovenbuik van [slachtoffer] had gestoken, welke brief onder meer de navolgende passages bevatte:
- ‘Dit is een open brief aan de ongelovige fundamentalist, [lid van de Staten-Generaal]’ en
- ‘Deze brief is Insha Allah een poging om uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen te doen opleggen’ en
- ‘[lid van de Staten-Generaal]: wenst de dood als u werkelijk van uw gelijk overtuigd bent’ en
- ‘[lid van de Staten-Generaal] je zal jezelf stuk slaan op de Islam!’ en
- ‘Ik weet zeker dat jij, O [lid van de Staten-Generaal], ten onder gaat’,
welk misdrijf is begaan met een terroristisch oogmerk, te weten het oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking van Nederland ernstige vrees aan te jagen en de fundamentele politieke en/of constitutionele structuur van Nederland ernstig te ontwrichten,


ten aanzien van het onder 6. primair telastegelegde:

op 02 november 2004 te Amsterdam [lid van de Staten-Generaal] heeft bedreigd met een terroristisch misdrijf, te weten moord cq. doodslag op haar met een terroristisch oogmerk, door een dreigbrief gericht aan [lid van de Staten-Generaal] met een mes op het lichaam van [slachtoffer] te steken, nadat hij, verdachte, met een pistool zeven kogels in de rug en rechterflank en linkerarm en nek van [slachtoffer] had geschoten en met een ander, gekromd, mes de halsorganen van [slachtoffer] had doorgesneden en met dat andere, gekromde, mes in de bovenbuik van [slachtoffer] had gestoken, welke brief onder meer de navolgende dreigende passages bevatte:
- ‘Dit is een open brief aan de ongelovige fundamentalist, [lid van de Staten-Generaal]’ en
- ‘Deze brief is Insha Allah een poging om uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen te doen opleggen’ en
- ‘[lid van de Staten-Generaal]: wenst de dood als u werkelijk van uw gelijk overtuigd bent’ en
- ‘[lid van de Staten-Generaal] je zal jezelf stuk slaan op de Islam!’ en
- ‘Ik weet zeker dat jij, O [lid van de Staten-Generaal], ten onder gaat’.

Voor zover in de telastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

Суд считает законно и убедительно доказанным, что подсудимый

по первому пункту обвинения

2 ноября 2004 г. на улице Linnaeusstraat в Амстердаме умышленно и преднамеренно лишил жизни потерпевшего, во всяком случае, спокойно обдумав и взвесив, выпустил в спину, правый бок, левую руку и шею потерпевшего семь пуль из пистолета марки HS, а также перерезал ножом потерпевшему шею, а также пырнул двумя ножами потерпевшего в верхнюю часть живота, в следствие чего потерпевший скончался от потери крови и повреждения внутренних органов, а именно, ран кишок, почек, печени, селезенки, легких, гортани, пищевода и кровеносных сосудов. Данное преступление было совершено с террористической целью, а именно с целью устрашения населения или части населения Нидерландов и подрыва фундаментальных политических и/или конституционных основ Нидерландов

по пункту 2А основного обвинения

2 ноября 2004 г. на улице Mauritskade в Амстердаме для исполнения задуманного подсудимым преступления умышленно и преднамеренно лишил жизни инспектора региональной полиции региона Амстердам-Амстелланд и G05, бригадира региональной полиции региона Амстердам-Амстелланд, с этой целью спокойно обдумав и все взвесив выпустил из пистолета в направлении инспектора и бригадира несколько пуль

по пункту 2Б обвинения

2 ноября 2004 г. на улице Mauritskade в Амстердаме угрожал главному инспектору региональной полиции региона Амстердам-Амстелланд и агенту региональной полиции региона Амстердам-Амстелланд совершить преступление против жизни, умышленно угрожая и размахивая пистолетом в их направлении, после того, как подсудимый преднамеренно застрелил потерпевшего и обстрелял других полицейских

по пункту 2В основного обвинения

2 ноября 2004 г. на улице Mauritskade в Амстердаме для исполнения задуманного подсудимым преступления умышленно и преднамеренно лишил жизни главного инспектора 1 и главного инспектора 2, оба главные инспектора региональной полиции региона Амстердам-Амстелланд и с этим умыслом спокойно обдумав и взвесив, выпустил из пистолета в направлении главного инспектора 1 и главного инспектора 2 несколько пуль,

по пункту 2Г основного обвинения

2 ноября 2004 г. на улице Mauritskade в Амстердаме для исполнения задуманного подсудимым преступления умышленно и преднамеренно лишил жизни G04, главного инспектора региональной полиции региона Амстердам-Амстелланд, G07, инспектора региональной полиции региона Амстердам-Амстелланд, главного инспектора региональной полиции региона Амстердам-Амстелланд и бригадира 1 региональной полиции региона Амстердам-Амстелланд, с этой целью спокойно обдумав и все взвесив выпустил из пистолета в направлении G04, G07, главного инспектора и бригадира 1 несколько пуль

по пункту 2Д обвинения

2 ноября 2004 г. на улице Mauritskade в Амстердаме угрожал бригадиру 2 региональной полиции региона Амстердам-Амстелланд совершить преступление против жизни, умышленно угрожая и размахивая пистолетом в его направлении, после того, как подсудимый незадолго до этого преднамеренно застрелил потерпевшего и обстрелял других полицейских

по пункту 3 обвинения

2 ноября 2004 г. в Амстердаме имел в распоряжении оружие третьей категории, а именно пистолет марки HS, 9 мм и боеприпасы третьей категории, а именно некоторое количество 9 мм патронов с целью подготовить и облегчить акт терроризма, а именно намеренное и предумышленное убийство потерпевшего, предусмотренный статьей 83 Уголовного Кодекса

по пункту 4 основного обвинения

2 ноября 2004 г. на улице Linnaeusstraat в Амстердаме для исполнения задуманного подсудимым преступления умышленно и преднамеренно лишил жизни потерпевшего 2 и потерпевшего 3 с этим умыслом спокойно обдумав и все взвесив, выпустил из пистолета марки HS в направлении потерпевшего 2 и потерпевшего 3 несколько пуль, при этом попав в каблук одного из туфель потерпевшего 2 и прострелив ногу потерпевшему 3,

по пункту 5 основного обвинения

2 ноября 2004 г. в Амстердаме путем применения насилия и угрозы его применения намерено препятствовал [члену Генеральных Штатов] в период с 02 ноября 2004 года по 17 января 2005 года посещать заседания Генеральных штатов и свободно и беспрепятственно выполнять свой долг, написав [члену Генеральных Штатов] письмо с угрозой, приколотое ножом к телу потерпевшего после того, как подсудимый выпустил семь пуль в спину, правый бок, левую руку и шею потерпевшего и другим изогнутым ножом перерезал потерпевшему шею, и тем же, другим, изогнутым ножом ударил потерпевшего в верхнюю часть живота. Письмо, кроме прочего, содержало следующие отрывки:
- Это открытое письмо неверующему фундаменталисту, [члену Генеральных Штатов]
- Это письмо, Иншалла, попытка заставить ваше зло замолчать раз и навсегда
- [член Генеральных Штатов], желайте смерти, если вы действительно убеждены в своей правоте
- [член Генеральных Штатов], ты разобьешься на куски об Ислам!
- Я знаю точно, что ты, о [член Генеральных Штатов], идёшь ко дну
что является преступлением с террористической целью, а именно с целью устрашения населения или части населения Нидерландов и подрыва фундаментальных политических и/или конституционных основ Нидерландов

по пункту 6 основного обвинения

2 ноября 2004 г. в Амстердаме угрожал [члену Генеральных Штатов] совершить в отношении неё акт терроризма, а именно, умышленное и преднамеренное убийство или умышленное убийство, написав ей письмо с угрозами, которое приколол ножом к телу потерпевшего, после того, как подсудимый выпустил семь пуль в спину, правый бок, левую руку и шею потерпевшего и другим изогнутым ножом перерезал потерпевшему шею, и тем же, другим, изогнутым ножом ударил потерпевшего в верхнюю часть живота. Письмо, кроме прочего, содержало следующие отрывки:
- Это открытое письмо неверующему фундаменталисту, [члену Генеральных Штатов] и
- Это письмо, Иншалла, попытка заставить ваше зло замолчать раз и навсегда
- [член Генеральных Штатов], желайте смерти, если вы действительно убеждены в своей правоте
- [член Генеральных Штатов], ты разобьешься на куски об Ислам!
- Я знаю точно, что ты, о [член Генеральных Штатов], идёшь ко дну

Насколько в тексте обвинения встречаются орфографические и грамматические ошибки, они будут исправлены. Подсудимый в его праве на защиту ущемлен не был.


Автор:Клюшникова Ольга Юрьевна
Дата:07.01.2013
Визитная карточка:Переводчик в Нидерландах, Гаага