Перевод веб-контента с польского на русский язык

Dalsza rozbudowa sieci sprzedaży Inter-Team
W roku 2013 kontynuowany jest proces intensywnego rozwoju sieci sprzedaży firmy Inter-Team. W drugiej połowie roku uruchomione zostały nowe oddziały firmy w następujących miastach:
Data otwarcia:
Oprócz filii w Częstochowie, która ze starego miejsca została przeniesiona do nowej lokalizacji, wszystkie pozostałe to nowe oddziały firmy.
Placówki zostały nowocześnie wyposażone zgodnie z ogólnymi i jednorodnymi standardami obowiązującymi w firmie Inter-Team. Każda filia posiada obszerny magazyn części, gwarantujący pełną dostępność towaru. Kilka stanowisk obsługi klienta pozwala na jednoczesną obsługę wielu klientów bez konieczności stania w kolejce. W nowych placówkach zatrudnieni są wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży, służący fachową poradą przy doborze odpowiedniej części. Towar z każdego nowego oddziału można kupić bezpośrednio w filii, jak również jest on dostarczany do klientów na cyklicznych, bezpłatnych trasach.
Wszystkie nowe oddziały Inter-Team czynne są w godzinach:
pon.-pt.: 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 14.00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Inter-Team dystrybutorem Hella Pagid
W maju 2013 roku TMD Friction i Hella założyły wspólne przedsięwzięcie w zakresie układów hamulcowych pod nazwą marki HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS. Obydwaj partnerzy będą wspólnie opracowywać i dystrybuować komponenty hamulcowe oraz akcesoria na rynku motoryzacyjnych części zamiennych.
„Dzięki Hella Pagid możemy wspólnie zdziałać jeszcze więcej i zaoferować klientom optymalne połączenie atrakcyjnego asortymentu najwyższej jakości i sprawnego serwisu. TMD i Hella znacznie wzmocniły w ostatnich latach współpracę i cieszymy się, że wspólne przedsięwzięcie będzie kolejnym krokiem w tym kierunku” mówi Lars Brylka, dyrektor zarządzający Hella Pagid GmbH.
Z końcem 2013 roku Inter-Team sp. z o.o. został wyłącznym dystrybutorem produktów marki Hella Pagid na naszym rynku. Hella Pagid posiada w swoim asortymencie ponad 2 000 produktów w kategorii układów ciernych, ponad 1 000 z nich jest już dostępne w sieci sprzedaży Inter-Team.
Głównymi grupami asortymentowymi w ofercie marki są klocki, tarcze i szczęki hamulcowe.
Asortyment klocków hamulcowych dystrybuowanych przez Inter-Team zawiera ponad 500 artykułów, wyprodukowanych zgodnie z 50 indywidualnymi, zastrzeżonymi formułami. Formuły dostosowane są do cech różnych rodzajów pojazdów, układów hamulcowych, mocy silnika, obciążenia jazdy i charakterystyki hamulcowej.
Wszystkie klocki Hella Pagid produkowane są w Unii Europejskiej. Hella Pagid Brake Systems obejmuje całość procesu opracowywania i produkcji co daje bezcenną przewagę konkurencyjną – pewność oferowania klientom pro-duktu najwyższej jakości. Przykładem takiego właśnie działania jest podejście Hella Pagid do rozporządzenia ECE-R90. Rozporządzenie ECE-R90 wymaga, aby każdy producent zapewnił, że jakość klocków i szczęk hamulcowych sprzedawanych na rynku aftermarket nie odbiega od jakości OE o więcej niż 15%.
Produkty Hella Pagid nie tylko spełniają to rozporządzenie, ale dalece je przewyższają.
Między innymi są sprawdzane pod kątem komfortu czy trwałości, co nie jest wymagane przez wspomniane rozporządzenie. Klocki są testowane nie tylko we własnym centrum badawczo-rozwojowym grupy Hella, ale także na drogach, w prawdziwych warunkach. Standardy, które muszą spełnić, są zawsze zgodne z dokładnymi wymogami i specyfikacjami w zakresie wydajności określonymi przez producentów pojazdu i układu hamulcowego.
Zanim klocki zostaną wdrożone do produkcji muszą przejść testy w rzeczywistych warunkach na dystansie ponad 300 000 kilometrów oraz przez 1 000 godzin w laboratorium. Dla Hella Pagid maksymalne bezpieczeństwo i osiągi mają priorytetowe znaczenie.
W trakcie opracowywania klocków hamulcowych Hella Pagid, automatycznie brane jest pod uwagę, iż tarcze hamulcowe są elementami bezpośrednio współpracującymi z klockami. Dzięki temu pod względem bezpieczeństwa, komfortu i okresu eksploatacji producent zapewnia optymalne dopasowanie między tymi produktami. Tarcze i klocki hamulcowe Hella Pagid stanowią idealną parę cierną zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i kom-fort użytkowania.
Obecnie w ofercie Inter-Team znaleźć można prawie 450 referencji tarcz hamulcowych, z czego prawie połowa oferty to tarcze hamulcowe Hella Pagid Pro. Tracze Hella Pagid Pro są pokryte warstwą antykorozyjną, która zabezpiecza przed rdzewieniem. Dzięki temu produkty te są zabezpieczone przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych i są szczególnie zalecane do samochodów wyposażonych w koła z felgami aluminiowymi. Produkt ten łączy maksymalne bezpieczeństwo z najwyższą estetyką użytkowania. Zastosowanie specjalnej warstwy antykorozyjnej w tarczach Hella Pagid Pro powoduje, iż nie wymagają one stosowania oleju ochronnego, który podczas montażu musi być usuwany.
Zapewnia to ograniczenie czasu i kosztów montażu, co jest niewątpliwą korzyścią dla każdego warsztatu.
Szczęki i bębny hamulcowe Hella Pagid to doskonałe dopełnienie oferty klocków i tarcz. Są to produkty najwyższej jakości gwarantujące długi okres użytkowania i skuteczne hamowanie. Inter-Team obecnie oferuje swoim klientom 70 referencji szczęk hamulcowych Hella Pagid. Wiodący producenci samochodów ufają jakoś-ci wyposażenia Hella Pagid. Odzwierciedleniem tego zaufania jest fakt, iż Hella Pagid dostarcza swoje produkty do wszystkich segmentów aut.
Z jednej strony produkty dostarczane są na pierwszy montaż, do samochodów sportowych o wysokich osiągach takich jak Porsche 911, z drugiej zaś do mniejszych takich jak Audi A1. Współpraca z producentami samochodów jest niezwykle istotnym aspektem w procesie podnoszenia jakości oferty. Synergia dostawców premium Hella i Pagid, obecnych zarówno na rynku motoryzacyjnym OE, jak również aftermarketowym, umożliwia wykorzystanie ogromnego potencjału, wynikającego z wieloletniego doświadczenia i nabytej wiedzy.
Jest to niewątpliwą korzyścią dla wspólnego projektu Hella Pagid.
Jesteśmy przekonani, że jakość oferty marki Hella Pagid wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom w zakresie układów hamulcowych, zapewniając maksimum korzyści dla wszystkich nabywców i użytkowników tych produktów.


Nowa strona O. K. Serwis
Z przyjemnością informujemy, źe od niedawna pod adresem www.okserwis.pl funkcjonuje nowa strona internetowa poświęcona sieci warsztatów O.K. Serwis.
Strona została wyposażona między innymi w interaktywną mapę Polski, pełniącą rolę wyszukiwarki. Dzięki niej można teraz w bardzo prosty sposób wyselekcjonować warsztaty z danego regionu, z uwzględnieniem zakresu świadczonych przez nie usług. W poszczególnych działach pojawiać się będą ciekawe artykuły, w których każda osoba interesująca się motoryzacją z pewnością znajdzie coś dla siebie. Technologia w jakiej zbudowana jest strona umożliwia przeglądanie jej na wszystkich urządzeniach multimedialnych, niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego.
W niedługim czasie każdy warsztat O.K. Serwis otrzyma hasło i login do strefy zarezerwowanej wyłącznie dla uczestników sieci. Zachęcamy do odwiedzania strony i lektury publikowanych materiałów.


O Firmie
Aktualności
Oferta
Sieć sprzedaży
Kontakt
Centrala
Magazyn Centralny
Sekretariat Centrala
Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000139224
Wysokość kapitału zakładowego 21 825 000 zł

Części samochodowe
Producenci
Asortyment
Dział Sprzedaży

Дальнейшее расширение сети продаж фирмы Интер-Тим (Inter-Team)
В 2013 году продолжилось интенсивное развитие сети продаж фирмы Интер-Тим (Inter-Team). Во второй половине года были открыты новые филиалы в следующих городах:
Дата открытия:
Помимо филиала в Ченстохове, который был перенесен со старого места по новому адресу, все остальные наши подразделения – это новые филиалы фирмы.
Все филиалы оборудованы в современном стиле и в полном соответствии с общими и однотипными стандартами, принятыми в фирме Интер-Тим (Inter-Team). Каждый филиал имеет большой склад запчастей, что гарантирует полную доступность товаров. Несколько пунктов обслуживания клиентов позволяют одновременную работу с рядом клиентов, освобождая их от необходимости стоять в очереди. В новых филиалах работают квалифицированные специалисты с многолетним опытом работы в отрасли, предлагающие профессиональную консультацию при выборе подходящей запчасти. Товары из каждого нового филиала можно приобрести непосредственно в самом филиале, а также они могут быть доставлены клиентам по регулярным, бесплатным маршрутам.
Все новые филиалы фирмы Интер-Тим (Inter-Team) работают по следующему графику:
пон.-пт.: 8.00 - 18.00
суб. 8.00 - 14.00
СЕРДЕЧНО ПРИГЛАШАЕМ!
Интер-Тим (Inter-Team) - дистрибьютор компании Hella Pagid
В мае 2013 года компании TMD Friction и Hella создали совместное предприятие в области тормозных систем под торговой маркой HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS (HELLA PAGID ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ). Оба партнера будут совместно разрабатывать и распространять компоненты и принадлежности тормозных систем для рынка автомобильных запасных частей.
„Благодаря Hella Pagid совместными усилиями мы сможем сделать еще больше и предложить нашим клиентам оптимальное сочетание привлекательного ассортимента высокого качества и эффективного обслуживания. TMD и Hella в последние годы значительно усилили свое сотрудничество, и мы рады, что совместное предприятие станет еще одним шагом в этом направлении,” - говорит Ларс Брылка (Lars Brylka), управляющий директор Hella Pagid GmbH.
С конца 2013 года фирма Интер-Тим (Inter-Team) является эксклюзивным дистрибьютором товаров марки Hella Pagid на польском рынке. Hella Pagid имеет в своем ассортименте более 2 000 наименований изделий в категории тормозных систем, более 1 000 из них уже доступны в сети продаж фирмы Интер-Тим (Inter-Team).
Основными предлагаемыми ассортиментными группами этой марки являются тормозные накладки, диски и колодки.
Ассортимент тормозных колодок, распространяемых фирмой Интер-Тим (Inter-Team), включает в себя более 500 наименований, произведенных в соответствии с 50 отдельными, собственными формулами. Формулы адаптированы к характеристикам различных типов транспортных средств, тормозных систем, мощности двигателя, нагрузкам при движении, тормозным характеристикам.
Все колодки марки Hella Pagid производятся в Европейском Союзе. Hella Pagid Brake Systems обеспечивает весь процесс проектирования и производства, что дает неоценимое конкурентное преимущество, - уверенность в предложении заказчикам продукта высочайшего качества. Примером этого является подход Hella Pagid к нормам безопасности ЕЭК-R90 (ECE-R90). Правила ЕЭК-R90 требуют, чтобы каждый производитель добился того, чтобы качество тормозных колодок, продаваемых на рынке послепродажного обслуживания, не отклонялось от OE-качества более чем на 15%.
Продукты Hella Pagid не только соответствуют этим требованиям, но значительно превосходят их.
Среди прочего, они проверяются на комфорт и долговечность, что не требуется этими правилами. Колодки тестируются не только в собственном центре группы Hella, но и на дорогах, в реальных условиях. Стандарты, которые должны выполняться, всегда согласуются с точными требованиями и спецификациями в плане производительности, установленными изготовителями транспортных средств и тормозной системы.
Прежде чем колодки будут запущены в производство, они должны быть проверены в реальных условиях на дистанции более 300 000 км и в течение1 000 часов в лаборатории. Для Hella Pagid максимальная безопасность и производительность имеют приоритетное значение.
В ходе разработки колодок Hella Pagid автоматически принимается во внимание то, что тормозные диски являются элементами, непосредственно взаимодействующими с колодками. Как результат, с точки зрения безопасности, комфорта и сроков эксплуатации производитель обеспечивает оптимальное соответствие между этими продуктами. Диски и тормозные колодки Hella Pagid являются идеальной парой системы трения, обеспечивающей максимальные безопасность и комфорт для потребителя.
В настоящее время фирма Интер-Тим (Inter-Team) предлагает почти 450 наименований тормозных дисков, причем почти половину из них составляют тормозные диски марки Hella Pagid Pro. Диски Hella Pagid Pro покрыты антикоррозийным слоем, который защищает их от ржавчины. В результате эти продукты защищены от вредных внешних факторов и особенно рекомендуются для автомобилей, оснащенных колесами с легкосплавными дисками. Такой продукт сочетает в себе максимальную безопасность с самой высокой эстеткой использования. Применяемый в дисках Hella Pagid Pro специальный антикоррозийный слой не требует нанесения защитного масла, которое должно быть удалено в процессе сборки.
Благодаря этому сокращаются время и стоимость монтажа, что является очевидными преимуществами для любой мастерской автосервиса.
Тормозные прокладки и барабаны Hella Pagid является прекрасным дополнением для предлагаемых колодок и дисков. Это продукты самого высокого качества, обеспечивающие длительный срок службы и эффективное торможение. В настоящее время фирма Интер-Тим (Inter-Team) предлагает своим клиентам 70 наименований тормозных прокладок Hella Pagid. Ведущие производители автомобилей доверяют качеству оборудования Hella Pagid. Отражением этого доверия является тот факт, что Hella Pagid поставляет свою продукцию для всех видов автомобилей.
С одной стороны, продукты доставляются в первой сборке для спортивных автомобилей с высокими показателями, таких как Porsche 911, с другой, - для автомобилей с менее высокими показателями, таких как Audi A1. Сотрудничество с производителями автомобилей является чрезвычайно важным аспектом в процессе повышения качества предложения. Сотрудничество поставщиков премиум Hella и Pagid, присутствующих как на рынке автомобилестроения OE, так и на рынке послепродажного обслуживания, позволяет использовать огромный потенциал, накопленный в результате многолетнего опыта и приобретенных знаний.
Это очевидные преимущества совместного проекта Hella Pagid.
Мы уверены, что качество предложения марки Hella Pagid отвечает вашим потребностям и ожиданиям в плане тормозных систем, обеспечивая максимальные преимущества для всех покупателей и пользователей этих продуктов.


Новая страница О. К. Сервис
Мы рады сообщить, что по адресу www.okserwis.pl действует новый сайт, посвященный сети сервисных мастерских O.K. Сервис.
Сайт снабжен интерактивной картой Польши, выполняющей роль поисковой системы. С ее помощью вы сможете легко выбрать сервисную мастерскую в данном регионе с учетом предоставляемых ею услуг. В отдельных вкладках на сайте будут отображаться интересные статьи, в которых любой интересующийся автомобилями человек обязательно найдет что-то полезное для себя. Технология, в которой создан сайт, позволяет просматривать вкладки на всех мультимедийных устройствах, независимо от установленной операционной системы.
В скором времени каждая мастерская О.К. Сервиса получит пароль и логин для пользовательской зоны, зарезервированной исключительно для членов сети. Рекомендуем зайти на сайт и прочитать опубликованные на нем материалы.


О фирме
Новости
Предложение
Сеть продаж
Контакт
Головной офис
Центральный склад
Секретариат Головного офиса
Окружной суд г. Варшавы
XIII Хозяйственный отдел
KRS: 0000139224
Акционерный капитал 21 825 000 zł

Автозапчасти
Производители
Ассортимент
Отдел продаж


Автор:Михеева Ирина
Дата:21.07.2014
Визитная карточка:Переводчик в Польше, Бельско-Бяла