Перевод веб-сайта с голландского на русский

Profiel

BLUMEX is een toonaangevende innovatieve leverancier-distributeur op het gebied van import en export van bloemen en planten en profileert zich als een leverancier van kwaliteit en klantgerichtheid. BLUMEX behoort tot de top 15 van bloemen en planten exporterende bedrijven in Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in De Kwakel, in een modern gebouw, en zit logistiek direct gekoppeld aan het gebouw van Bloemenveiling Aalsmeer.
Vanuit Aalsmeer exporteert BLUMEX naar zo’n 30 landen en heeft een constante klantenkring van ongeveer 350 bedrijven. BLUMEX is traditioneel gestart met export naar Duitsland en Engeland, maar levert sinds jaren ook aan Amerika en veel Oostbloklanden.
Een professioneel verkoopteam heeft dagelijks contact met de klanten en houdt hen continue op de hoogte van de marktsituatie en de actuele prijsvorming. Veel klanten maken ook gebruik van het computerbestelsysteem (B.I.B.S.).
De inkopers zijn zowel op de veiling van Aalsmeer, als die in het Westland actief. Regelmatig bezoeken zij ook kwekers om zelf de producten te bekijken. Door een goede samenwerking van in- en verkoop met de mensen van de werkvloer staat BLUMEX garant voor een optimale service aan de klanten.

Missie Statement

Import BLUMEX Export BV is een Nederlands bedrijf en een volledige dochter van Nieuw BLUMEX Holding BV. BLUMEX importeert, behandelt en exporteert bloemen en planten. BLUMEX heeft een modern bedrijfscomplex wat direct verbonden is aan de grootste bloemen- en plantenveiling van de wereld.
BLUMEX kent de volgende missie:
• Het creëren van een professionele, flexibele en kwaliteitsgerichte organisatie, die snel kan inspelen op markt- en productontwikkelingen,
• Het ontwikkelen van naamsbekendheid binnen de productensector op basis van geleverde kwaliteit,
• Het zich kunnen onderscheiden van concurrenten,
• Het vergroten van de omzet op basis van synergie in een zich concentrerende markt,
• Het optimaliseren van de aandeelhouderswaarde door een winstgevende omzet, en
• Het creëren van continuïteit in de werkgelegenheid en het verder ontwikkelen van een ’ lerende organisatie’.

BLUMEX richt zich op het leveren van kwaliteit in een zich snel wijzigende markt. Hiervoor is een pro-actieve instelling nodig. Het managen van processen en het zorgvuldig en professioneel onderhouden van relaties met leveranciers en klanten is hierin onmisbaar.
Voor het realiseren van de missie is een integrale, doel- en oplossingsgerichte organisatie noodzakelijk. Een organisatie waarbij alle beschikbare bedrijfsmiddelen samenwerking en onderling respect zwaar meetellen. Dit betekent op een focus op teamwork, kostenbewustzijn, marge en de kwaliteit van het te leveren product zowel intern als extern.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ


Блюмекс является лидирующей инновационной компанией- дистрибьютором в области импорта и экспорта срезанных цветов и горшечных растений.
Блюмекс - это поставщик продукции наивысшего качества, способной удовлетворить любые запросы покупателей.
Компания Блюмекс - это одна из пятнадцати ведущих фирм на рынке экспорта срезанных цветов и горшечных растений в Нидерландах.
Главный офис компании Блюмекс находится в местечке Де Квакел, на юге провинции Норд-Холланд, он расположен в современном здании, которое имеет прямое транспортное сообщение со зданием Аукциона цветов в Аалсмеере.
Компания Блюмекс занимается экспортом растений почти в 30 стран мира, а также осуществляет поставки в 350 фирм, которые являются постоянными клиентами компании. Компания Блюмекс, как и многие другие голландские фирмы занимающиеся продажей растений, начинала свой бизнес с экспорта в Германию и Англию, однако на сегодняшний день компания имеет многолетний опыт поставок в Америку, а также во многие страны Восточной Европы.

Работники отдела продаж компании Блюмекс, профессионалы в своем деле, постоянно поддерживают связь с клиентами и информируют их о ситуации и динамики цен на рынке. Многие клиенты компании пользуются системой заказов через Интернет, в этом Вам поможет интерактивная система дистанционного обучения BIBS.

Закупка товара производится работниками компании Блюмекс как на цветочной бирже в Аалсмеере, так и в теплицах Вестланда, района, расположенного в провинции Зюйд-Холланд. Закупщики компании регулярно посещаются растениеводства для того, чтобы лично убедиться в качестве предоставляемой продукции. Эффективное взаимодействие всех отделов Блюмекс гарантирует клиентам компании сервис наивысшего качества.


Миссия компании

ООО Импорт Блюмекс Экспорт - нидерландская фирма и дочерняя компания ООО Нью Блюмекс Холдинг. Блюмекс импортирует, выращивает и экспортирует цветы и растения. Компания Блюмекс расположена в современном здании, связанным напрямую с самым большим аукционом цветов и растений в мире.

Компания Блюмекс реализует следующие задачи:

- создание профессиональной, гибкой и ориентированной на предоставление качественной продукции организации, которая быстро реагирует на развитие рынка и продукции

- создание имиджа внутри сектора, благодаря предоставлению высококачественной продукции

- умение отличаться от конкурентов

- увеличение финансового оборота компании благодаря слиянию компаний холдинга в своем секторе рынке

- оптимизирование стоимости акций за счет увеличения финансового оборота

- обеспечение непрерывности рабочего процесса и дальнейшего развития деятельности организации

Компания Блюмекс настроена на предоставление качества в условиях быстро меняющегося рынка. Для этого необходимо занятие активной позиции. Управление процессами фирмы и тщательное и профессиональное обслуживание поставщиков и клиентов являются при этом насущной необходимостью.

Для реализации миссии компании необходимы целостность, ориентированность на достижение целей и организационный подход к решению проблем. Организация, которая, всеми находящимися в ее распоряжении средствами, подчеркивает необходимость сотрудничества и взаимоуважения. Это означает сфокусированность на совместной работе, рассудительности в расходах, определении разброса цен и контроле качества поставляемой продукции, как внутри фирмы, так и за ее пределами.


Автор:Олде Кейзер - Запевалова Ольга Александровна
Дата:03.02.2015
Визитная карточка:Переводчик в Нидерландах, Алмело