Перевод рекламно-туристической информации с польского на русский язык

Turystyka i wypoczynek
Z uwagi na warunki naturalne i krajobrazowe Dolny Śląsk jest wprost wymarzonym miejscem rekreacji dla wszystkich ceniących sobie aktywny wypoczynek – tak latem, jak i zimą. Gęsta sieć szlaków turystycznych wiodących przez najbardziej urokliwe zakątki Sudetów przyciąga rzesze turystów szukających kontaktu z naturą. Szczególnie warte polecenia dla turystów-wędrowców wydają się być tereny dwóch parków narodowych – Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Parku Narodowego Gór Stołowych, choć także w innych zakątkach nietrudno jest znaleźć wiele interesujących miejsc i atrakcji. Dość powiedzieć, że w Sudetach jest oznakowanych ponad 2000 km szlaków turystycznych, a Główny Szlak Sudecki, prowadzący od Paczkowa po Świeradów Zdrój liczy aż 350 km.
Rozmaite szlaki prowadzące przez sudeckie pasma wyśmienicie nadają się do uprawiania zdobywającego coraz większą popularność nordic walking. Ta forma wędrówki, w połączeniu z obcowaniem z naturą i pięknem górskiego krajobrazu, pozwala na regenerację sił witalnych organizmu i prawdziwie aktywny wypoczynek.
Potencjał edukacyjny
Na Dolnym Śląsku można zdobyć najwyższej jakości wykształcenie. Zachęcają do tego takie uczelnie, jak posiadający 300-letnią tradycję Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Akademia Medyczna, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Ekonomiczna, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Muzyczna, które od lat zajmują czołowe lokaty w krajowych rankingach szkół wyższych. Ponadto na terenie województwa funkcjonuje kilkadziesiąt innych państwowych i prywatnych wyższych szkół wszelkich specjalności. Również nauka może poszczycić się dużymi osiągnięciami dzięki takim placówkom jak Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Instytutowi Immunologii i Terapii Doświadczalnej oraz osiągnięciom wrocławskich astronomów, fizyków i matematyków.

Туризм и отдых
С точки зрения природных богатств, Нижний Шлёнск (Нижняя Силезия) - идеальное место отдыха для всех, кто ценит активное времяпрепровождение, как летом, так и зимой. Густая сеть туристических маршрутов, ведущих через самые живописные уголки Судетских гор, привлекает толпы туристов, ищущих контакта с природой. Особенно хотелось бы порекомендовать туристам-путешественникам районы двух национальных парков – Карконошского национального парка и Национального парка Столовых гор, хотя и в других уголках этого региона несложно отыскать множество интересных мест и достопримечательностей. Достаточно сказать, что в Судетах более 200 км обозначенных туристических маршрутов, а Главный Судетский маршрут от Пачкова до Сверадув насчитывает 350 км.
Разнообразные горные пути идеально подходят для тех, кто практикует набирающую популярность скандинавскую ходьбу. Такая форма путешествия в сочетании с общением с природой и красотой горного ландшафта обеспечивает восстановление жизненных сил организма и по-настоящему активный отдых.
Образование
В Нижнем Шлёнске (Нижней Силезии) можно получить высококачественное образование. Свои услуги предлагают такие высшие учебные заведения, как Вроцлавский университет, с богатой 300-летней традицией, Вроцлавский политехнический институт, Медицинская академия, Университет естественных наук, Экономический университет, Университет физической культуры, Академия музыки, которые на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции в национальном рейтинге вузов. Кроме того, на территории воеводства действует множество других государственных и частных вузов, готовящих специалистов разных профилей. Своими достижениями может похвастаться и наука, благодаря таким крупным научным площадкам, как Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур, Институт иммунологии и экспериментальной терапии, а также благодаря достижениям вроцлавских астрономов, физиков и математиков.


Автор:Михеева Ирина
Дата:21.07.2014
Визитная карточка:Переводчик в Польше, Бельско-Бяла