Asansör Kullanma Talimatının Türkçeden Rusçaya tercümesi / Перевод с турецкого на русский инструкции по эксплуатации лифта

Asansörler iki şekilde üretilmektedir: -Tam otomatik, -Yarım otomatik
Tam otomatik asansörler, yukarıda ki şekilde verildiği gibi kat kapıları kendiliğinden açılan , kullanıcının kat kapısını açmak için hiçbir enerji harcamadığı asansörlerdir.
Yarım otomatik asansörler, (çarpma kapı da denilen) kapılar kullanılır, bu kapılar kullanıcı tarafından çekilerek açılır.
Asansör kullanan kişilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Asansörün özelliğine göre farklılık arz edecek hususları asansör firması veya bakımcı firma yazılı olarak ilgililere verecek, ilgililer bu bilgileri kullanıcılara aktaracak ve görebilecekleri yerlere asacaklardır.
ASANSÖR KULLANMA TALİMATI(*)
1) Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı firmanın yazılı talimatına aynen uyulması,
2) Asansöre 12 yaşından küçüklerin yalnız binmelerinin önlenmesi,
3) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadığına dikkat edilmesi,
4) Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunmayıp bu işin süratle yapılması,
5) Asansör kullanıcısının kat kapısının içerden veya dışardan mutat şeklin dışında açmaya uğraşmaması,
6) Asansör kullanıcısının kat arasında kaldığında kapı camını kırarak çıkmaya çalışmaması,
7) Asansör kullanıcısın kabin üstündeki çıkış kapağından kendi başına açmaya çalışmaması, (Bu kapak sadece dışarıdan kurtarmak isteyenler için kullanılacaktır.)
8) Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması için tedbir alınması,
9) Geri geri yürüyerek asansöre binmeyin.
10) Kapısız kabinlerde kabin içinde seyir halinde iken hareketli olan kapı tarafında durmayın ve kapı tarafındaki duvara kendinizin veya eşyalarının temas etmemesi için tedbir alın.
11) Kapısız kabinlerde kabin içinde seyir halinde iken hareketli olan kapı tarafında durmayın ve kapı tarafındaki duvara kendinizin veya eşyalarının temas etmemesi için tedbir alın.
12) Asansörünüzün periyodik bakımını Montaj firmanızın belirttiği periyotlarda ve bakımcı firma vasfına haiz bir asansör firmasına yaptırın.
13) (Varsa) Kurtarma kapağını açarak çıkmaya çalışmayın bu kapak ancak dışarıdan kurtama işlemi yapıldığında açılabilir.
14) Asansörü çağırmak amacıyla butonlara sürekli basılı tutmayın.
15) Ehliyetsiz veya kurtarma eğitimi verilmemiş kişilerin asansörde kalanları kurtarmak veya asansörü tamir etmek amacıyla müdahelelerine müsaede Etmeyin.
Unutmayın !!! Asansörde meydana gelen kazların çoğunluğu yanlış
KULLANMA - KURTARMA işlemleri sırasında gerçekleşmektedir

Лифты производятся двух типов: с автоматическим и полуавтоматическим приводом дверей
Лифты с автоматическим приводом дверей – это лифты, которые, как показано выше, открываются сами, и пассажир не затрачивает никаких усилий для открытия двери на этаже.
Лифты с полуавтоматическим приводом дверей – это лифты, в которых используются так называемые «распашные двери», которые открывает сам пассажир.
Людям, пользующимся лифтом, необходимо следовать нижеперечисленным правилам. Правила, имеющие различия в зависимости от типа лифта, в письменном виде предоставляются компетентным лицам фирмой-изготовителем или обслуживающей организацией, а компетентные лица, в свою очередь, сообщают об этих правилах пользователям и размещают их на видных местах.
РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИФТОМ (*)
1) При оказании помощи людям, оказавшимся в лифте, застрявшем между этажами, необходимо следовать письменным правилам фирмы-производителя или обслуживающей организации;
2) Не допускается посадка в лифт детей младше 12 лет без сопровождения взрослых;
3) При входе в кабину лифту необходимо проверить, присутствует ли она на этом этаже;
4) Нельзя задерживаться при входе и выходе из кабины лифта;
5) Пользователь лифта не должен пытаться открыть дверь лифта изнутри или снаружи каким-либо образом, кроме обычного способа открывания двери;
6) Застряв в лифте между этажами, пользователь лифта, не должен пытаться выйти из лифта, разбив стекло двери лифта;
7) Пользователь лифта не должен пытаться самостоятельно открыть люк на потолке кабины (этот люк используется только людьми, оказывающими снаружи помощь застрявшим в лифте);
8) Грузы, помещаемые в кабину, должны размещаться равномерно, при движении кабины необходимо принимать меры для устойчивости таких грузов;
9) Не входите в лифт спиной.
10) В кабинах, не оснащенных дверью, при движении не стойте возле подвижной двери и примите меры для того, чтобы ни вы ни ваши вещи не контактировали со стенкой возле двери.
11) В кабинах, не оснащенных дверью, при движении не стойте возле подвижной двери и примите меры для того, чтобы ни вы ни ваши вещи не контактировали со стенкой возле двери.
12) Поручайте проведение текущего обслуживания вашего лифта в период, определенный организацией, осуществляющей монтаж лифта, организации, имеющей право на обслуживание лифтов.
13) Не пытайтесь открыть спасательный люк (если есть), этот люк может быть открыт только снаружи при оказании помощи застрявшим в лифте.
14) Для вызова лифта не удерживайте постоянно нажатыми кнопки вызова лифта.
15) Не позволяйте заниматься оказанием помощи затрявшим в лифте или ремонтом лифта лицам, не имеющим соответствующее разрешение или не прошедшим необходимую подготовку.
Помните !!! Большинство аварий в лифте происходит из-за неправильного
ПОЛЬЗОВАНИЯ либо ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ в лифте.


Автор:Лашукевич Сергей Анатольевич
Дата:11.08.2012
Визитная карточка:Переводчик в Беларуси, Минск