SaaS (услуги в облаке)

Oferta SaaS polega na zdalnym udostępnianiu nowoczesnych usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych i indywidualnych poprzez sieć internetową. Klient otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcjonalności, bez konieczności posiadania drogich urządzeń (jak np. central telefonicznych) lub instalacji oprogramowania na swoim komputerze. Korzysta jedynie z tych usług, których potrzebuje w danym momencie. Nie interesuje go ani sprzęt, ani środowisko pracy. Usługi zlokalizowane są na serwerze dostawcy. Klient płaci jedynie za faktyczne ich użycie, a dostęp do nich ma przez prosty panel www. Całość obsługi systemu, zarządzania, aktualizacji i obsługi technicznej znajduje się po stronie Aiton Caldwell SA. Dzięki SaaS użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym.

Предложение SaaS заключается в предоставлении современных телекоммуникационных услуг для бизнес-клиентов и индивидуальных пользователей через сеть Интернет. Клиент получает конкретные, необходимые ему функции, без необходимости приобретения дорогостоящего оборудования (например, телефонной станция) или установки программного обеспечения на своем компьютере. Он пользуется только теми услугами, которые ему необходимы в данный момент. Его не интересует ни оборудование, ни рабочая среда. Услуги размещены на сервере поставщика. Клиент платит только за их фактическое использование, доступ к ним осуществляется через простую веб-панель. Поддержкой системы, управлением, обновлением и техническим обслуживанием занимается компания Aiton Caldwell SA. Благодаря SaaS пользователь покупает работающее решение без необходимости заниматься вопросами, связанными компьютерной инфраструктурой и техническим обеспечением.


Автор:Карпенок Станислав Эдуардович
Дата:18.06.2014
Визитная карточка:Переводчик в России, Санкт-Петербург